Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal026--60 20 56

Hyresregler


1. Normalt disponeras festlokalerna från kl. 1200 hyresdagen till kl. 1100 dagen efter. Men lokalerna måste lämnas senast klockan 01.30 för kvällen.

2. Observera att all medförd utrustning såsom extra möbler, ljudanläggningar och annat måste vara bortforslade senast klockan 1100 dagen efter hyrestillfället.

3. Om du skall städa/diska själv gäller självklart vissa regler om vad som skall städas och hur, samt hur disken skall hanteras. Fråga vad som gäller vid bokningen.

4. Lokalerna m.m. kommer att besiktigas när du återlämnar nycklarna, så att nästa hyresgäst direkt kan ta lokalerna i besittning.

5. Om du möblerar om i festlokalen, skall du återställa möblerna som de stod när du kom till lokalen.

6. Lokalerna är larmade. Den som hyr lokaler är ansvarig för att frånkoppla larmet vid tillträde och att tillkoppla larmet då lokalerna lämnas. Personalen ger instruktioner för detta.

Har du frågor?


Se FRÅGOR OCH SVAR. Du är också välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.