Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal070-566 20 56

Soldathemmets bokningskalender


Se nedan om lokalen är ledig. Välj fliken Vecka för mer exakta tider.
För bokning kontakta oss på tel. 070-566 20 56. Se våra Hyresregler.
Vi finns på plats tisdagar - fredagar mellan klockan 0800 och 1500.
OBS! Bokning kan inte göras i kalendern. Bokning kan inte heller göras via adressen info@soldathemmet.se
Koderna i kalendern är beteckningar för de kunder som bokat lokal i Soldathemmet.

Har du frågor?


Se FRÅGOR OCH SVAR. Du är också välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.