Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal070--566 20 56

Så här når du oss


Soldathemmets värdinnor är Anna-Carin och Jennie.

Kontakta oss 08.00-14.00 tisdagar till fredagar. Välkommen att boka visningar hos oss via telefon.

Vår adress: Soldathemmet
Västra Gränsgatan 2
802 67 Gävle

Vårt telefonnr: 070-566 20 56

E-postadress: soldathemmet@telia.com

Vårt Plusgironr: 14 21 81-7

Har du frågor?


Se FRÅGOR OCH SVAR. Du är också välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.