Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal026--60 20 56


Nyheter

> Stiftelsen Sällskapet Hälsinge regemente har nu en ny ordförande. Vi alla hälsar Mikael Mineur välkommen till oss och önskar lycka till i hans viktiga uppdrag som ordförande.

Vi framför vårt stora tack till den avgångne ordföranden Tomas Bornestaf som under många år på ett utmärkt sätt lett stiftelsens arbete och utvecklat Soldathemmet.


> För våra gästers trygghet har vi anskaffat en hjärtstartare som är placerad i köket.
> Köket har fått ny modern utrustning.
> I Soldathemmet finns nu ett helt nyuppfört toalettutrymme som är anpassat för alla besökare - en handikapptoalett. En ramp finns för att underlätta att komma in i byggnaden.


> Nu har vi nya priser på Soldathemmet. Se vår prislista.


Har du frågor?


Se FRÅGOR OCH SVAR. Du är också välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.