Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal070--566 20 56

Om oss


Stiftelsen Sällskapet Hälsinge regemente äger och driver Soldathemmet med Soldatkyrkan. I stiftelsens ansvar ingår också klockstapeln i regementsparken.

Stiftelsens ändamål är att äga och åt framtiden bevara Hälsinge Regementes soldathem med kyrka och klockstapel. Finansieringen av stiftelsens verksamhet sker genom tillskott från stiftarna och genom frivilliga bidrag och gåvor till stiftelsen samt genom uthyrning av kyrkan, festsalen och konferenslokaler.

Styrelse: Ordförande Mikael Mineur

Ledamöter:
Hans Beminge
Lars Östberg
Torbjörn Åström
Viveka Sohlén
Lennart Kinnvall
Anne-Marie Montelius

Värdinnor:
Anna-Carin
Jennie


Instiftare är Hälsinge Regementes Kamratförening, I 14:s Skytteförening, I 14:s Idrottsförening, Sällskapet Hälsinge underofficerare, F.d. Hälsinge regementes Officerskårs enskilda kassa, Hälsinge regementes yrkesofficerskår, Soldathemsföreningen med Soldattorpets vänner, Stockholmsavdelningen av Hälsinge Regementes Kamratförening, I 14S, Helsingeofficerarnas jakt- och fiskeklubb och Officerarnas riksförbunds avdelning vid I 14.

Webbplatsens ansvarige utgivare är Mikael Mineur. Webbredaktör är Olle LarssonSe fler bilder från Soldathemmet
Har du frågor?


Se FRÅGOR OCH SVAR. Du är också välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.