Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal026--60 20 56

Om oss


Stiftelsen Sällskapet Hälsinge regemente äger och driver Soldathemmet med Soldatkyrkan. I stiftelsens ansvar ingår också klockstapeln i regementsparken.

Stiftelsens ändamål är att äga och åt framtiden bevara Hälsinge Regementes soldathem med kyrka och klockstapel. Finansieringen av stiftelsens verksamhet sker genom tillskott från stiftarna och genom frivilliga bidrag och gåvor till stiftelsen samt genom uthyrning av kyrkan, festsalen och konferenslokaler.

Styrelse: Ordförande Tomas Bornestaf
Sekreterare Hans Beminge
Kassör Rolf Jägare
Styrelseledamot Gunnar Kvist
Styrelseledamot Aina Myrberg
Suppleant Lars Östberg
Suppleant Viveka Sohlén

Värdinnor:
Anna-Carin Berglöf
och Jennie Söderblom


Instiftare är Hälsinge Regementes Kamratförening, I 14:s Skytteförening, I 14:s Idrottsförening, Sällskapet Hälsinge underofficerare, F.d. Hälsinge regementes Officerskårs enskilda kassa, Hälsinge regementes yrkesofficerskår, Soldathemsföreningen med Soldattorpets vänner, Stockholmsavdelningen av Hälsinge Regementes Kamratförening, I 14S, Helsingeofficerarnas jakt- och fiskeklubb och Officerarnas riksförbunds avdelning vid I 14.

Webbplatsens ansvarige utgivare är Tomas Bornestaf. Webbredaktör är Olle LarssonSe fler bilder från Soldathemmet
Har du frågor?


Se FRÅGOR OCH SVAR. Du är också välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.