Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal070--566 20 56


Soldathemmet


Soldathemmet är den vackra vita byggnad som möter oss vid korsningen Kungsbäcksvägen - Västra Gränsgatan. Flygelbyggnaden längs Kungsbäcksvägen inrymmer Soldatkyrkan. Soldathemmet har två våningar. På det nedre planet finns kök och festsal. På det övre planet (Mässen) finns lokaler lämpliga för konferenser.

I början av 1900-talet bestämdes att I 14 skulle flyttas till Gävle från Mohed. Överste W.E von Krusenstierna hemställde då hos Kungl. Maj:t, om att ett soldathem skulle uppföras på kronans område. Detta beviljades. Den 17 december 1911 invigdes det av ärkebiskop J.A. Ekman.

När regementet avvecklades som grundutbildningsförband försvann också soldathemmets ursprungliga gäster - soldaterna. Soldathemmet ägs och drivs nu av en stiftelse. Nu är nya gäster varmt välkomna.

Man kan duka på många olika sätt


Soldatkyrkan


Soldatkyrkan ägs av stiftelsen Sällskapet Hälsinge regemente. Den ligger i Heliga trefaldighets församling. Kyrkliga förrättningar såsom vigsel, dop och begravning förekommer ofta i det vackra kyrkorummet. Dopkaffe eller bröllopsfest kan man ha i Soldathemmet som ligger vägg i vägg med kyrkan.

Soldatkyrkan byggdes som en flygelbyggnad till Soldathemmet utmed Kungsbäcksvägen. Kyrkan invigdes 1916 av ärkebiskop Nathan Söderblom.

Kyrkan är orienterad mot öster. Altaret pryds av ett krucifix som skänktes av överste T.G. Nyström, som var regemenstchef då kyrkan invigdes. Predikstolen, som finns vid kyrkans norra vägg, tillkom 1918 och är tillverkad i regementets egen verkstad. Dopfunten som står på södra sidan är från 1920.

Interiören är målad i blå nyanser och har infällda förgyllda bårder. Kalkmålningarna har en ovanlig symbolik med rosor och liljor som dominerande inslag. Rosen och liljan är klassiska Mariasymboler.

De tre fönstren i mitten på norra väggen har vapensköldar som motiv: riksvapnet samt regementets och ätten Focks vapen. övriga glasmålningar tillkom 1916 och de båda som är placerade i koret framställer evangelistsymbolerna.

Kyrkorgeln, som omfattar 11 stämmor, byggdes år 1918 av orgelbyggaren E. Eriksson i Gävle och dess fasad är ritad av arkitekt Fredrik Falkenberg.

Soldatkyrkan  Soldatkyrkans kor

Soldatkyrkans orgel

Se fler bilder från Soldathemmet  Har du frågor?


  Se FRÅGOR OCH SVAR. Du är också välkommen att ringa oss så hjälper vi dig.