Soldathemmet i Gauml;vle

  • Stora festsalen
Ring oss för att boka lokal026--60 20 56

Frågor och svar


Hur bokar man?

Svar: Du ringer till oss och bokar tisdagar - fredagar mellan klockan 0800 och 1500. Telefonnummret är 026-60 20 56. Oftast gör vi en preliminär bokning till dess du har talat med dina närmast berörda, med i förekommande fall präst och eventuellt med cateringföretag. Du får behålla den preliminära bokningen till dess vi får in en annan förfrågan på just ditt datum, då kontaktar vi dig.


Får man komma på en visning?

Svar: Ja, ring till oss och boka en tid för visning. Det kan ibland behövas flera visningar före själva hyrestillfället.


Vad händer när jag beslutat mig för att hyra lokalen?

Svar: En avi med bokningsavgift sänds till dig. Avgiften ska vara betald inom 10 (tio) dagar. Din bokning blir då slutlig. Du får också en faktura på resterande avgift (slutfakturan), som ska vara betald före tillträdet till lokalen. Om disk och städning beställts eller om glas/porslin krossats kommer en faktura för detta att sändas efter hyrestillfället.


Vad händer om jag avbokar?

Svar: Om vi inte får någon annan hyresgäst under den avbokade tiden, får du inte tillbaka bokningsavgiften.


Upprättas något hyresavtal?

Svar: Ja, och detta är viktigt! Med bokningsfakturan följer också ett hyresavtal i två exemplar. Du fyller i hyresavtalets båda exemplar, kryssar i om du önskar städning och disk. Glöm inte att skriva under. Sänd det ena exemplaret av avtalet till oss och efter det kan vi bestämma hur vi kan utföra städning/diskning. Det andra exemplaret behåller du. Observera att man ska ha beställt städning och/eller diskning som ska utföras av Soldathemmets personal innan hyresavtalet skrivs under.


Vad händer när hyresdagen närmar sig?

Svar: Då bör du besöka oss för att informera om antalet gäster, diskutera hur man bäst placerar borden och vad man ska ha med sig. Eller för att bara få lite råd om hur man gör.


Vad gäller under själva hyresdagen?

Svar: På själva hyresdagen får du tillträde till lokalen klockan 12.00, om inget annat överenskommits. Vi behöver cirka 15 minuter för att gå igenom hur allt fungerar, gällande regler med mera. Vi finns i huset om ni har några frågor och när vi går för dagen är lokalen er. Om städning/diskning köpts av oss ska era medförda saker hämtas före kl. 10.00. Nyckeln återlämnas enligt överenskommelse.